Ressurssenter, Fosshagen

Fosshagen Ressurssenter er et sykehjem i Lier kommune med 32 sykehjemsplasser, 16 boliger og 13 rehabiliteringsplasser. Sentret inneholder også dagsenter, felleskjøkken for kommunen, egen rehab-avdeling og kommunens hjelpemiddellager.

Første byggetrinn av sentret ble ferdigstilt i 2016. Tilbygget er en utvidelse av sentret med 40 (42) sykehjemsplasser og skal tilknyttes eksisterende bygning med en glassgang over i andre og tredje etasje. Det skal etableres der dagens parkeringsplass ligger. Denne vil bli frigjort ved riving av gammel sykehusbebyggelse på nedsiden av dagens bygg. Her er også riggplass for byggetrinn 2 planlagt.