Dronning Mauds gate 10

Prosjektet omfatter totalt 12.200 kvadratmeter med rehabilitering og påbygging av næringsbygg i Dronning Mauds gate 10 i Vika. Bygget rommer hovedsakelig kontorlokaler, foruten forretningslokaler og garasjeanlegg i nedre plan.

Rivningsarbeider ble satt i gang i desember 2017, og bygget ble overlevert til byggherre sommern 2019.

Bygget består totalt av 15 etasjer, hvorav fire etasjer ligger under gateplan, og 8 -11 etasje er i dag inntrukne. Disse blir revet i sin helhet og bygget opp igjen med lignende utførelse som eksisterende etasjer nede i bygget. Fasadene beholder det prikkmeislede uttrykket på gavlveggene, og det etableres nye yttervegger med påhengte fasadeelementer på begge langsidene.