Campus, Ås

Campus Ås er den største samlede utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i Norge noen sinne og det eneste i sitt slag. Det nye veterinærbygget blir på ca. 63.100 kvadratmeter. I dette prosjektet inngår et fellesbygg med bl.a. bibliotek og kantine.

Oppdragsgiver: Kunnskapsdepartementet
Brutto bygningsareal:
63.100 kvm (Veterinærbygget, inkl. Fellesbygget
på 2.100 kvm)
11.800 kvm (Senter for husdyrforsøk)
Byggestart/ Ferdigstilling: 2013/2020
Kostnadsramme: 7,3 mrd. kr
Prosjektnummer: 1000501 og 1000502