DSV-anlegget, Vestby

Det samlede arealet blir 55.700 kvm fordelt på 32.000 kvm lager, 7.000 kvm mesanin, 12.000 kvm terminal, 4.000 kvm kontorer i tre plan og 700 kvm personalrom.

Anlegget skal miljøsertifiseres i henhold til Breeam-NOR. Breeam er en av de internasjonalt mest brukte miljøsertifiseringene for kommersielle bygninger.