Kontor

/Kontor

Distansen 2 och 3

,

Nybyggnad av kontorshus som uppgår till 2 byggnader i Solna på 7 våningar. Själva byggnationen startade november 2014 med en beräknad byggtid på 18 månader till en uppskattad kostnad av 300 mkr. Här utför Belstroj AB stomkomplettering. Projektdata Byggstart november: 2014 Byggkostnad: 300 mkr F-btkn: kv Distansen 2 och 3 Byggmånader: 18 Entr.form: Utförs i [...]