Projektbeskrivning

Projektet avser om- & tillbyggnad av akuten på S:t Görans sjukhus, Kungsholmen. Akutmottagningen är idag belägen på plan 0, men flyttas i och med ombyggnationen ner till plan 01.

Här utför Belstroj AB stomkomplettering och betong.

Projektdata
Byggstart: december 2012
Byggkostnad: 260 mkr
F-btkn: Gångaren 12
Entr.form: Styrd totalentreprenad