Projektbeskrivning

Nybyggnad av kontorshus som uppgår till 2 byggnader i Solna på 7 våningar. Själva byggnationen startade november 2014 med en beräknad byggtid på 18 månader till en uppskattad kostnad av 300 mkr.
Här utför Belstroj AB stomkomplettering.
Projektdata
Byggstart november: 2014
Byggkostnad: 300 mkr
F-btkn: kv Distansen 2 och 3
Byggmånader: 18
Entr.form: Utförs i egen regi