Belstroj Norge AS startet i 2017 og har siden det vokst opp og blitt et mellomstort selskap i byggebransjen i Oslo. Vi har som mål å utvide oss og vokse videre.

Vi er et selskap med krevende kunder da vi fokuserer på å holde det vi lover. Vi tilbyr tjenester av høy kvalitet, derfor legger vi også høye krav til oss selv og våre ansatte. Det er viktig for oss å være en ansvarlig arbeidsgiver.

Vi har bygd opp en vel- fungerende organisasjon hvor viktige beslutninger i daglig arbeid er delegert fra prosjekt- til arbeidsledere .

Det er også viktig for oss å ha et tett samarbeid med våre leverandører som sørger for at alt vi trenger er levert til våre arbeidsplasser med sikte på å oppnå en enda mer effektiv organisasjon.

VÅRE VERDIER

I Belstroj Norge AS er vi opptatt av å gjøre gode valg for våre viktigste ressurser, nemlig våre ansatte. Vi er STOLTE av våre erfarne og kunnskapsrike medarbeidere og stolte av vår bedrift – og håper våre kunder blir like glad i vår produksjon som det vi er.
Vi gjør vårt beste for å ivareta sikkerhet og kvalitet i arbeidet, blant annet gjennom gode systemer for kvalitetskontroll og ivaretakelse av HMS på arbeidsplassen.
Vi jobber kontinuerlig for å opprettholde det gode arbeidsmiljøet blant våre ansatte.

Loading...

HVORFOR VELGE OSS?

  • Vår visjon: Med en høy arbeidsmoral og fokus på HMS, skal Belstroj Norge AS være et godt og riktig valg for kunder og arbeidssøkere.

  • Siden vi bruker bare vårt eget personale, kan vi garantere den høyeste kvaliteten.

  • Med ca 90 faste ansatte har vi ressursene som kreves for større kontrakter.

  • Vi innehar Sentral godkjenning

0
Ansatte
0
Driftsinntekter 2018